Termik santral etkileri uzman raporu

  Prof. Dr. İsmail Duman (İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji Bölümü), Gökşen Şahin  ve Meltem Bolluk (İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya
  Metalürji Bölümü)’un editörlüğünü yaptığı ve Prof. Dr. Hüseyin Dirik (İstanbul Üniversitesi,
  Orman Fakültesi, Silvikültür Ana Bilim Dalı), Prof. Dr. İsmail Duman (İTÜ, Kimya Metalurji
  Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü), Prof. Dr. Ali Osman Karababa (…ge
  Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı), Prof. Dr. Ahmet Karataş (Niğde
  Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Ana Bilim Dalı), Prof. Dr. Ayten Namlı
  (Ankara Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü),
  Prof. Dr. Mecit Vural (Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü), Doç. Dr. Erhan
  Akça (Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman MYO; CROP-MAL Proje Danışmanı), Jeoloji Y. Müh.
  Tahir Öngür (Hidrojeolog), Önder Algedik (İklim ve enerji Danışmanı) ile Gökşen Şahin ‘in katkılarıyla hazırlanan çalışma.

  İndirme Linki