Radyasyon güvenliği el kitabı

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından hazırlanan bu çalışma daha çok teknik detaylara yer vermekte olup bilinmesi gereken bilgileri içeriyor. Kitabın içinden alınan paragrata şu bilgilere yer verilmiş: “Radyasyon ve radyoaktif maddelerin kullanılması sonucu meydana gelebilecek tehlikeli durumlardan korunmak için tüm ülkeler yasal düzenlemeler yapmışlardır. Ülkemizde Radyasyon Sağlığı ve güvenliği konusundaki tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması görevi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) na verilmiştir. “İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan, satan, taşıyan ve depolayan, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilerce uyulması gereken kurallar” hazırlanan tüzükte belirtilmiştir. Bu tüzük uyarınca, radyasyondan etkilenebilecek insanlar üç gruba ayrılmış ve yıllık maksimum doz değerleri şöyle belirtilmiştir ”

    İNDİRME LİNKİ