Kumlu’da çimento fabrikası istenmiyor

Kumlu’da da yapılması planlanan çimento fabrikası, İskenderun Çevre Koruma Derneği tarafından ticari kaygılarla çevresel etkileri düşünülmediği gerekçesiyle tepkiyle karşılandı.

Konu ile ilgili dernek adına bir basın açıklaması yapan Nermin Yıldırım Kara,
Hassa’da planlanan çimento fabrikasının olası çevresel etkileri ile ilgili bilgilendirme toplantısına davet edilen MKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berkant Ödemiş, çimento fabrikası kurulan bölgelerde yapılan araştırma sonuçlarını da paylaşarak , sözkonusu yatırımı Hassa’da kurulacak bölgenin özellikleriyle birlikte değerlendirildiğini bildirdi.

Basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi

Hâkim rüzgârın tesisin kurulacağı bölgede oluşacak tozu kente taşıyacağını ve bunun sakıncalarını paylaşan Prof. Dr. Berkant Ödemiş, çimento fabrikasında kullanılacak hammaddenin aynı bölgeden elde edileceğinin ifade edilmesi üzerine bunun dinamit kullanımını getireceğini kaydetti. Dinamit kullanımı depremsellik riskinin yüksek olduğu bölgelerde hem yeni küçük depremlerin oluşmasına daha da önemlisi yeraltı su kaynaklarının gözlerinin, damarlarının kimi zaman tıkanmasına neden olduğunu vurgulamıştır. Prof. Dr. Ödemiş,” Depremsellik riski ve yeraltı su kaynaklarına yönelik riski yanında çimento sanayine 1350-1500 derece ısı gerekmektedir. Çimento üretimi teknolojisi bu ısıyı elde etmek için her türlü atığın da yakıldığı alanlardan biridir. Ağırlaştırılmış fueloil ve Petro Kok gibi yüksek karbon içerikli fosil yakıtların kullanılması da başlı başına bir sorun. Asit yağışlarının Ova’nın bütünü üzerinde etkisi olabilir. Kullanılan yakıttan dolayı önemli ölçüde ağır metal açığa çıkmakta toprağı ve bitkilerin, özellikle suyun zehirlenmesi anlamında önemli. Bu, bölgede üretilen ürünlerden besin zinciri yoluyla insana da geçebilmektedir. Yapılan araştırmalar, çimento fabrikalarının yakın bölgelerinde, yaklaşık 1,5 kilometrelik alanda verimin yüzde 75 oranında azaldığıyla ilgili. Aynı zamanda bitkilerde ve insan kanında da zararlı maddelerin konsantrasyonunun yükseldiğiyle ilgili çalışmalar var” diye konuştu.

Çimento fabrikalarının en önemli zararlarından biri de çevreye yayılan tozdan kaynaklanmaktadır. Özellikle yakın çevrede bitkilerin üzerinde yoğun miktarda toz biriktiği, bunda insan sağlığı, çevre ve bitkiler üzerinde önemli sorunlara neden olduğunu aktaran Ödemiş, “Oturduğunuz yere sürekli toz yağdığını düşünün. Çimento fabrikasının kurulması planlanan yer ile Hassa kent yerleşimi yakın mesafede. Çimento fabrikası faaliyete geçtikten sonra açığa çıkacak tozdan dolayı kimsenin eskisi gibi dışarıda rahat oturabileceğini sanmıyorum” uyarısında bulundu.

Bakanlar Kurulunun 21.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 12.12.2016 tarih ve 2016/ 9620 sayılı , içinde Doğu Akdeniz”de 6 büyük ovanın da yer aldığı ( Çukurova -Hatay Amik-Hatay Arsuz – Mersin -Mersin Silifke – Mersin Anamur ovaları ) Türkiye çapında 141 ovanın koruma alanı -Tarımsal SIT ilan edilmesine ilişkin kararının 1. md 2. fıkrasında yer alan” ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile bu kararın yayımı tarihi itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, birinci fıkra kapsamı dışındadır, şeklindeki “istisna hükmünün iptali ” davası, Türkiye Barolar Birliği, Adana Barosu ,Ziraat Mühendisleri Odası , Adana Tabip odası ve DAÇE ( Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri ) davacı olarak yer almak suretiyle davamız 22.03.2017 Çarşamba günü itbariyle açılmıştır

HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI KAMU YARARIDIR

Söz konusu karar ile 141 ova büyük koruma alanı ilan edilmiş,ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı resmi internet sitesinde yer alan beyanında Bakanlar kurulu kararıyla belirlenen bu ovalarımız artık ‘’tarımsal sit’’ gibi korunacak , böylece tarımsal nitelik taşıyan ovalarımızın amaç dışı ve yanlış kullanımlar sonucu yok olmasını büyük ölçüde önlemiş olacağız.Toprak koruma ve Arazi kullanımı kanunun doğrultusunda alınan bu kararla artık bu alanların tarım dışı kullanılmasına izin verilmeyeceği bildirilmiştir.

Koruma altına alınan ovalar sınırları içinde ve/veya sınırları yakınında kurulmak istenilen termik santral,nükleer santral,HES,çimento fabrikası, petrokimya tesisi vb gibi kirletici teknolojiler,rüzgar yeraltı suları, yağmur şeklinde tarım alanlarına intikal ederek havaya,suya,toprağa karışacak ağır metaller vasıtasıyla besin zincirine karışıp insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkilerini gösterecektir.

Gerek Hassa da yapılması planlanan, gerekse Kumlu ilçesi Akpınar mevkiinde ÇED olumlu raporu verilen çimento fabrikalarına ilişkin olarak derneğimizin yaptığımız çalışmalar TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI KAMU YARARIDIR diyerek Türkiye Tabiatı Koruma derneği Hatay Şubesi ve Antakya Çevre koruma dernekleri ile birlikte konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Daha Fazla İçerik
ODTÜ’deki katliama iki yıl sonra yürütmeyi durdurma