Vernacular epistemologies of risk: The crisis in Fukushima

Celine-Marie Pascale
American University, USA

11 Mart 2011 tarihinde 9 şiddetindeki bir deprem ve buna bağlı oluşan tsunami Japonya’daki Fukushima Dai-ichi elektrik santralini yıktı. Japonya’da 3/11 olarak bilinen bu üçlü felaketin etkileri on yıllarca devam edecek. Felaketi örten medya, riski kamuya nasıl ifade etti? Bu yazı, 11 Mart 2011 ve 11 Mart 2013 tarihleri arasında Amerika’da en çok öne çıkan 4 medya kuruluşunda Fukushima felaketiyle ilgili yayımlanmış haberlerin metinsel analizidir. Yapılan analiz, bilhassa, nükleer erimeden kaynaklı toplum sağlığını tehdit eden risklerin, Birleşik Devletler medyasının uygulamaları doğrultusunda inşa ettiği varlığını ve anlamlarını araştırmaktadır. Bu yazı sistematik medya uygulamalarının nasıl var olan hayati riskleri minimize ettiğini, eksik bilgilendirmeye sebep olduğunu ve belirsizlikleri daha da kötüleştirdiğini sergilemektedir. Süreç içinde, çalışma, nükleer radyasyona bağlı gelişen hayati riskleri anlamak ve değerlendirmek için medyanın nasıl geleneksel epistemolojiler yarattığını göstermektedir. Makale, medya tarafından yerleştirilen geleneksel epistemolojilerin imalarını tartışarak sonuçlanmaktadır.

PDF Vernacular Epistemologies of risk The crisis in Fukushima Çalışmanın Türkçesi için tıklayınız

1 YORUM

Comments are closed.